Onderwijs

Nascholing-studiedag-conferentie.

Mag je als leerkracht nog eisen stellen, niet te bediscussiëren grenzen stellen? Of moeten afspraken onderhandeld worden en in samenspraak met de groep opgesteld worden?

Enkele decennia geleden was gezag afdwingbaar. Nu dient elke leerkracht dit te verdienen, alsof de groep u het mandaat geeft om leiding te mogen nemen.
Gezag en respect verdienen, is een basis-competentie even oud als het leven zelf. Leiderschap wordt niet gecommuniceerd door woorden, wel door de juiste lichaamstaal.

Gezag en respect..zonder woorden.
            De kunst van het respectvol stellen en bewaken van grenzen.

De  competentie van leerkrachten en team zijn bijzonder,
maar ouders, externe organisaties zijn even cruciaal.
Klant is koning? Gesprekken met ouders.
            Als begrenzen niet meer lukt.. gesprekken met ouders.

Soms blijven resultaten uit, tijd voor een motiverend gesprek.
Leerlingen motiveren, vier methodes, vier sleutels.
            Als begrenzen niet werkt, leerlingen motiveren, overtuigen.


“Sanctiebeleid evalueren en bijsturen.”
Teamgerichte nascholing.
Tijdens deze nascholing onderzoeken we verschillende stadia van grensoverschrijding en de bijhorende correctie of begeleiding :  als  leerkracht, team, directie, ouders, maatschappij.
We werken rond schooleigen problematieken en oplossingen.
Met veel aandacht voor lichaamstaal, groepsdynamische processen,
teamwerk, inzichten uit gedragsbiologie.


Doelgroep :
Leerkrachten, begeleiders, directie.
Deze basisregels gelden  voor leerlingen alle leeftijden, van kleuter tot jongvolwassen, mits aanpassen begrenzing en communicatie.