opvang begeleiden

Opvang, begeleiding volwassenen

" Werken onder emotionele druk."
   Omgaan met eigen onmacht, frustratie, kwaadheid
   Hoeveel kan je dragen, waar is de grens?
                     
" Omgaan met kritiek van familie."
    Klant is koning? Gesprekken met familie en naasten.

" Respectvol begrenzen."
    Afspraken respectvol aangeven en opvolgen.

Opvang kinderen

" Afspraken maken met peuter en kleuter."
    Niet je woorden, maar lichaamstaal is de taal van peuter en kleuter.

" Klant is koning? Gesprekken met ouders."  
    Grenzen stellen, inspraak, conflict, respect, advies geven.

" Motiveren peuter en kleuter."
    Vier karaktertrekjes, vier sleutels om beter te motiveren.

" Omgaan met ‘te’ mondige kinderen : goede manieren?"
    Fatsoen bewaken door begrenzen, begeleiden, negeren, humor,..